زمین شیمی، سنگ زایی و محیط زمین ساختی سنگ‏ های آتشفشانی در جنوب باختری طرود (شاهرود)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مجموعه سنگ‏ های آتشفشانی جنوب باختری طرود، بخشی از کمان ماگمایی سنوزوییک (ائوسن) در شمال پهنه ساختاری ایران مرکزی است. افزون بر روانه‏ های آندزیتی و بازالتی، میان لایه‏ های آهکی، آذرآواری ها (لیتیک‏ توف، کریستال لیتیک توف) و اپی کلاست‏ ها، این سنگ ها را همراهی می‏ کنند. سنگ‏ های بازالتی و آندزیتی سرشت کالک‏ آلکالن پتاسیم متوسط دارند و با غنی‏ شدگی از عنصرهای خاکی کمیاب سبک (LREE)، آنومالی منفی Nb-Ta-Ti و نسبت بالای LILE/HFSE شناخته می‏ شوند. ویژگی‏ های یادشده نشان دهنده پیدایش این سنگ‏ ها در پهنه های فرورانشی (کمان آتشفشانی حاشیه قاره ‏ ای) است. سنگ‏ های آتشفشانی بررسی شده محتوای SiO2 کم و مقدار Sr بالا دارند وبدون ناهنجاری چشمگیر Eu هستند و میزان Mg# آنها از 40 بیشتر است. این ویژگی ها نشان می دهند خاستگاه ماگمای اولیه سازنده آنها منبع گوشته‏ ای غنی شده بوده است. تغییرات Rb/Y در برابر Nb/Y نشان‏ دهنده غنی‏ شدگی به علت مولفه های فرورانش و یا نقش آلایش پوسته‏ ای در تحولات ماگمایی این سنگ‏ هاست. برپایه بررسی‏ های زمین شیمیایی، ماگمای مادر از خاستگاهی اسپینل لرزولیتی در ژرفای نزدیک به 80 تا 100 کیلومتر پدید آمده است که هنگام صعود ماگما، فرایندهای تبلور تفریقی و آلایش پوسته‏ ای آن رادچار تغییر و تحول کرده‏ اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2707112 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!