سنگ‏ نگاری، زمین‏ شیمی و خاستگاه زمین‏ ساختی سنگ‏ های آتشفشانی ترشیری منطقه آسفیچ (جنوب باختری سربیشه، خراسان جنوبی)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

منطقه آسفیچ در جنوب باختری سربیشه (خراسان جنوبی) و در مرز بلوک لوت و پهنه سیستان جای دارد. سنگ های آتشفشانی ترشیری منطقه شامل پیروکسن آندزیت، آندزیت، داسیت، ریوداسیت، ریولیت (پرلیت)، توف، برش و آگلومرا هستند که روی پریدوتیت‏ های سرپانتینی شده و میکروگابروی کرتاسه جای گرفته‏ اند. کانی های پلاژیوکلاز، سانیدین، کوارتز، هورنبلند، بیوتیت و کلینوپیروکسن از کانی‏ های اصلی و بافت‏ ‏ های پورفیریتیک با زمینه میکروگرانولار و یا میکرولیتی، گلومروپورفیریتیک، جریانی، حفره‏ ای و پرلیتی‏ از بافت های رایج این سنگ‏ ها هستند. منطقه‏ بندی شیمیایی، بافت غربالی و خوردگی خلیجی در پلاژیوکلازها نشان‏ دهنده شرایط نبود تعادل هنگام تبلور ماگما هستند. سنگ های یادشده، از سری ماگمایی کالک‏ آلکالن و در گروه سنگ‏ های با پتاسیم بالا به شمار می روند. نمودارهای بهنجارشده عنصرهای کمیاب و خاکی کمیاب این سنگ ها در برابر گوشته اولیه و کندریت وابستگی زایشی آنها با یکدیگر را نشان می دهند. تهی‏ شدگی از عنصرهای P، Ti، Ta و Nb و غنی شدگی از U، K، Sr، Zr، Rb و Th و همچنین، غنی‏ شدگی LREE نسبت به HREE گویای پیدایش این سنگ‏ ها در حاشیه فعال قاره‏ ای هستند و در پی ذوب بخشی گوه گوشته‏ ای و افزوده شدن سازنده های متاسوماتیک آزادشده از سنگ کره فرورونده و یا به دنبال نازک شدگی (لایه لایه شدگی) سنگ کره ستبر پدید آمده اند. شواهد زمین شیمیایی مانند Nb/Y در برابر Rb/Y نشان می‏ دهد آلودگی پوسته‏ ای یکی از مهم ترین پدیده ها در تحول ماگما در این منطقه است. بر پایه نمودار های Dy/Yb در برابر La/Yb و Dy/Yb در برابر Dy می‏ توان خاستگاه ماگمای سازنده این سنگ ها را ذوب بخشی گوشته اسپینل لرزولیتی در محدوده رخساره اسپینل لرزولیت فلوگوپیت دار دانست.

زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 118
لینک کوتاه:
magiran.com/p2707113 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!