زمین‏ شیمی، سنگ زایی و خاستگاه زمین ساختی توده‏‏ ‏ های نفلین سینیت رزگاه سراب، استان آذربایجان شرقی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

توده نفلین سینیت رزگاه در حاشیه جنوبی پهنه آتشفشانی اهر- ارسباران (بخشی از کمربند البرز- قفقاز کوچک که خود بخشی از کمربند بزرگ آلپ- هیمالیاست) رخنمون دارد. سنگ نگاری توده آذرین درونی نشان دهنده حضور سنگ های نفلین گابروی الیوین دار، نفلین مونزوسینیت، پسودولوسیت سینیت و پتاسیم فلدسپار نفلین سینیت به همراه دایک های بازیک (لامپروفیر) و مشابه توده آذرین درونی است. بر پایه مقدار عنصرهای فرعی Co و Th و نسبت های Ce/Yb، Ta/Yb و Th/Yb و مقدار کم TiO2، سرشت ماگما کالک آلکالن پتاسیم بالا (شوشونیتی) است. الگوی REE، LILE و HFSE، بی هنجاری منفی عنصرهای Nb و Ti و HFSE، بی هنجاری مثبت Pb و LILE همگی گویای رخداد فرایند متاسوماتیسم گوشته و یا آلایش پوسته قاره ای است. بررسی کانی شناسی و زمین شیمی سنگ کل توده آذرین درونی رزگاه و لامپروفیرهای همراه نشان می دهد احتمالا خاستگاه گوشته ای با ترکیب اولیه اسپینل لرزولیتی دچار 1 درصد ذوب بخشی شده و مذاب اولیه را پدید آورده است. بر پایه الگوی زمین ساختی پیشنهادی، پس از فرورانش صفحه عربی به زیر ورقه ایران و شکست تخته فرورونده و سپس رخداد رژیم کششی، ماگمای برخاسته از گوشته غنی شده و ذوب تخته فرورونده، در قاعده پوسته دچار جدایش بلوری شده است و سپس با نفوذ بخش جدایش یافته به ترازهای بالاتر پوسته، آلایش پوسته ای رخ داده است. با خروج گازها و پیدایش شکستگی های عادی در سقف آشیانه، امکان نفوذ دایک های لامپروفیری و دیگر دایک های قطع کننده توده آذرین درونی در منطقه رزگاه فراهم شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
119 تا 162
لینک کوتاه:
magiran.com/p2707114 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!