دگرگونی و دگرریختی دما بالای پالئوزوییک در ارتباط با بسته شدن پروتوتتیس و بازشدن پالئوتتیس در شمال خردقاره شرق-ایران مرکزی، بر پایه کانی شناسی متاگرانیت آیرکان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش بر پایه سنگ نگاری و شیمی کانی های سازنده متاگرانیت آیرکان به بررسی رخداد دگرگونی دما-فشار بالا در ارتباط با بسته شدن پروتوتتیس در آغاز اردوویسین و دگرریختی دمابالا در ارتباط با بازشدن پالئوتتیس در دونین بالایی در شمال خردقاره شرق-ایران مرکزی می پردازد. دمافشارسنجی بر پایه داده های شیمی کانی ها و داده های پیشین شیمی سنگ کل این متاگرانیت نشان دهنده ضخیم شدگی پوسته قدیمی قاره ای و رخداد یک دگرگونی دما-فشار بالا و در نتیجه، آناتکسی (آب زدایی میکا) در دمای نزدیک به 817-850 درجه سانتیگراد است. این رویداد با برخورد قاره ها در شمال بلوک یزد هنگام بسته شدن اقیانوس پروتوتتیس از یونان تا ایران و هیمالیا و کوهزایی پان-آفریکن از پرکامبرین تا آغاز اردوویسین همخوانی دارد. افزون براین، ویژگی های سنگ نگاری (مانند پیدایش پرتیت شعله ای، میرمکیت و بازتبلور کوارتزها و فلدسپارها) نشان می دهند این گرانیت در یک پهنه برشی ژرف و در دمای نزدیک به 500-700 درجه سانتیگراد دچار دگرریختی دگرگونی کمابیش درجه بالا شده است. بر پایه داده های سن سنجی پیشین می توان آن را پیامد تحولات پالئوتتیس در مرز فعال قاره ای جنوب اوراسیا در دونین بالایی دانست.

زبان:
فارسی
صفحات:
163 تا 188
لینک کوتاه:
magiran.com/p2707115 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!