سنتز ریخت- کنترل شده نانومیله α-MnO2 در شرایط بی نیاز از قالب و بررسی رفتار خازنی الکتروشیمیایی نانوکامپوزیت آن با گرافن اکسید کاهش یافته

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این تحقیق، نانومیله های α-MnO2با یک روش جدید آب گرمایی ریخت- کنترل شده در شرایط بدون نیاز به قالب جهت کاربرد در ذخیره سازی الکتروشیمیای انرژی تهیه شد. اکسید گرافن با استفاده از روش هامر اصلاح شده تهیه شد. گروه های اکسیژن دار با استفاده از هیدرازین جهت تولید اکسید گرافن کاهش یافته حذف شدند. نانوکامپوزیت های اکسید گرافن کاهش یافته و دی اکسید منگنز با درصدهای مختلف (G80M20, G40M60, G20M80) ساخته شدند و با روش های مناسب با موفقیت مشخصه یابی شدند. برای بررسی رفتار خازنی الکتروشیمیایی نمونه های مختلف، آزمایش های ولتامتری چرخه ای ، شارژ/تخلیه گالوانوستاتیک در یک سیستم سه الکترودی با محلول Na2SO4 با غلظت 0/5 مولار به عنوان الکترولیت انجام شد. مطالعه طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و ولتامتری چرخه ای در محلول 10 میلی مولار K4[Fe(CN)6] حاوی KCl با غلظت 0/1 مولار برای مطالعه خواص سطحی الکترود انجام شد و نشان داد که الکترود G40M60 دارای کمترین مقاومت در برابر انتقال بار و نفوذ یونی می باشد. نتایج آزمایش های الکتروشیمیایی رفتار ابرخازنی عالی نانوکامپوزیت G40M60 و پایداری بالای 91 درصد پس از 50 چرخه شارژ-تخلیه در چگالی جریان Ag-1 5 را نشان داد. ظرفیت ویژه برای نانوکامپوزیت G40M60 بیشتر از سایر نمونه ها و معادل با Fg-1 179 /72 در چگالی جریان Ag-1 0/6 محاسبه شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2707183 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!