تاثیر افزودن جزئی عنصر سیلیسیم بر رفتار الکترومغناطیسی کامپوزیت های زمینه سرامیکی TiC/Ti3AlC2

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در پژوهش حاضر تاثیر افزودن جزئی سیلیسیم بر رفتار ساختاری و الکترومغناطیس کامپوزیت های زمینه سرامیکی TiC/Ti3AlC2 مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، برای سنتز کامپوزیت مورد نظر از فرایند آسیاب کاری و عملیات آنیل بهره گرفته شد. بررسی های ساختاری و فازی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، آنالیز حرارتی افتراقی و دستگاه پراش سنج پرتو ایکس و بررسی رفتار الکترومغناطیسی توسط دستگاه تحلیگر شبکه ای صورت گرفت. نتایج نشان داد که امکان سنتز ساختار کامپوزیتی TiC/Ti3AlC2 با افزودن جزئی سیلیسیم به صورت درجا وجود دارد. سیستم 2TiC-Al-Ti-0.2Si بهترین رفتار جذب امواج الکترومغناطیسی با تلفات انعکاس حدود 30/10- دسی بل در فرکانس تطبیق 15/1 گیگاهرتز را نشان داد. پس از عملیات آنیل در دمای 1400 درجه سانتی گراد، مشخص شد ساختار کامپوزیتی TiC/Ti3AlC2 حاصل از فرایند آسیاب کاری پایدار است ولی رفتار جذب الکترومغناطیسی تحت تاثیر قرار می گیرد. بدین گونه که کم ترین اتلاف بازتاب ترکیبات آنیل شده حدود 1- دسی بل بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2707184 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!