دلایل ساده شدن نثر فارسی در عصر ناصری و مشروطه

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

توصیه حکومتی ها در همه دوره ها معمولا به ساده نویسی است؛ اما در نیمه دوم از دوره قاجاریه از آن جایی که هم خود شاهان نویسنده بودند و هم دخالت مستقیم در مکاتبات داشتند، در عمل به الگوی ساده نویسی تبدیل شدند. رواج فن روزنامه نگاری و تلگراف و خاطره و خطابه و سفرنامه و رسالات انتقادی و گسترش ترجمه و داستان نویسی، از پدیده های مهمی بودند که ساده نویسی را در نیمه دوم قاجاریه به یک الگوی همگانی تبدیل کردند. هم مشربی و همراهی شمار زیادی از روشنفکران و تحصیل کردگان و عالمان دینی و گروه هایی از بازاریان و توده های شهری در میدان مبارزه سیاسی و فرهنگی و قلمی، موجب نزدیک شدن افکار و زبان و بیان این گروه ها به یکدیگر و شکل گیری زبان و بیانی ساده و شفاف و تحلیلی و مستدل و عاری از جنبه های ادبی و پیچیده نثر گذشته گردید. بی گمان ارتباط با اروپا و گسترش جهان نگری و دگرگون شدن حساسیت های فکری و تاثیرپذیری از کتاب ها و روزنامه های آن ها و تن دادن به ایجاد تغییر در همه پدیده ها و سرایت آن تغییر در ادبیات و نگارش از عامل های تاثیرگذار بر سادگی نثر و شعر در این دوره می تواند باشد. در سویه دیگر نیز مجموعه ای از عوامل داخلی در این سادگی دخالت داشت که برخی از آن ها عبارت اند از: مواجه بودن با مخاطبان بی سواد و کم سواد و توسعه علوم مختلف و شتاب گیری تحولات سیاسی.

زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2707360 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!