بررسی واژه ها و اصطلاحات فرانسوی در اشعار فارسی شهریار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در دوره مشروطیت، شاهد هجوم انبوه واژه ها و اصطلاحات فرانسوی به زبان و ادب فارسی می باشیم که در شعر شاعران دوره اول مشروطه، همانند ادیب الممالک فراهانی و حسن وحید دستگردی، بسیار فراوان تر از دیگر شاعران است. با گذار از دوره بیداری و رسیدن به دوره پهلوی اول و دوم، این واژه ها و اصطلاحات؛ دست خوش تغییرات زبانی می شوند. پرسش اصلی این نوشته که به شیوه اسنادی و به روش کتاب خانه ای درصدد پاسخ آن برآمده-ایم آن است که واژه ها و اصطلاحات فرانسوی در شعر شهریار، چه تغییراتی یافته است؟ نتیجه این بررسی نشان می دهد، بسیاری از واژه ها و اصطلاحات فرانسوی از همان آغاز ورود به زبان و فرهنگ فارسی، تثبیت و مورد پذیرش و استفاده واقع شده، بعضی کم رنگ و به حاشیه رانده شده، برخی محو و از دایره استعمال خارج گشته و بعضی با تغییرات آوایی مواجه شده و برخی به ضرورت وزن شعری دچار ترخیم و برخی برای رشته های خاصی تخصیص یافته، در موارد اندکی برخی از واژه ها به دو زبان فارسی و فرانسوی با یک صورت نوشتاری و معنایی به کار رفته اند، بعضی واژه ها و اصطلاحات از حوزه محدود خارج شده و توسع معنایی یافته و برخی از واژه ها و اصطلاحات نیز معادل فارسی تراش خورده، خوش آواتر و قابل فهم تری در شعر شهریار یافته اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2707361 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!