بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده و بررسی تاثیر آن بر ماندگاری کیک اسفنجی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

افزایش آگاهی مصرف کنندگان و گرایش به سمت اقلام غذایی ایمن، منجر به ابتکاراتی نوین در فناوریهای بسته بندی مواد غذایی شده است. یکی از روش های نوین بسته بندی در صنایع غذایی، بسته بندی به روش اتمسفر اصلاح شده می باشد. عوامل اصلی در نگهداری مواد غذایی بوسیله اتمسفر اصلاح شده شامل گاز موجود در هوای بسته، دما، رطوبت و فشار می باشد که از همه مهمتر گاز موجود در بسته بندی است. سه گروه اصلی گاز مورد استفاده در فضای بسته بندی اکسیژن، نیتروژن و دی اکسید کربن می باشند. از گاز اکسیژن به منظور کاهش رشد میکروارگانیسم های بی هوازی، از گاز دی اکسید کربن به دلیل دارا بودن خاصیت ضد میکروبی و از گاز نیتروژن به عنوان گاز پر کن در بسته بندی اتمسفر اصلاح شده استفاده می گردد. با توجه به اینکه یکی از مهم ترین دلیل افت رطوبت و بیاتی محصولات آردی، عدم بسته بندی و نگهداری صحیح این محصولات است، لذا در این پژوهش استفاده از بسته بندی اتمسفر اصلاح شده برای افزایش زمان ماندگاری کیک اسفنجی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افت رطوبت در نمونه های کیک نگهداری شده در بسته بندی MAP نسبت به نمونه های بسته بندی هوای معمولی کمتر بود، در نتیجه کیک ها بافت نرمتری داشتند. همچنین نمونه های کیک نگهداری شده در بسته بندی MAP دارای فعالیت آبی بیشتری نسبت به نمونه های قرار گرفته در بسته بندی معمولی بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 7
لینک کوتاه:
magiran.com/p2707598 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!