بررسی آلودگی پاروویروس B19 در بیماران ایرانی مبتلا به بیماری بهجت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و اهداف

  بیماری بهجت یک بیماری نادر است که می تواند باعث التهاب در رگ های خونی در سراسر بدن شود. اگرچه مطالعات مختلفی در مورد ارتباط احتمالی بین BD و پاتوژن های مختلف مانند ویروس ها انجام شده است، اما علت اصلی این بیماری هنوز ناشناخته است. مطالعه ما با هدف بررسی حضور B19 در بیماران بهجت و ناقلین سالم انجام شد.

مواد و روش کار

  طیف وسیعی از تظاهرات بالینی در گروه بیماران BD مشاهده شد. ما از نظر آماری تفاوت هایی را در شیوع B19 IgG بین بیماران و جمعیت های سالم پیدا کردیم (به ترتیب 84.46٪ در مقابل 55٪). با این حال، شیوع B19 IgM بین بیماران و گروه کنترل سالم مشابه بود (به ترتیب 4.58٪ در مقابل 2.5٪). ما نتوانستیم هیچ سطح قابل تشخیص DNA B19 را در گروه بیمار و ناقل سالم مشاهده کنیم.

یافته ها

  از 269 ایزوله اشریشیاکلای (107 ایزوله، 39/7%) بعنوان تولیدکننده ESBL شناسایی شدند. تست حساسیت آنتی بیوتیکی انجام شده بر روی ایزوله های تولیدکننده ESBL، بیشترین سطوح مقاومت را نسبت به سفوتاکسیم، آمپی سیلین، آموکسی سیلین-کلاوولانات، سفالوتین، سفیکسیم و سفتریاکسون (100%)، نالیدیکسیک اسید (91/6%) و سفتازیدیم (84/1%) نشان داد. از سوی دیگر، ایزوله ها بیشترین حساسیت را نسبت به ایمی پنم (94/4%)، نیتروفورانتوئین (87/9%) و جنتامایسین (63/9%) نشان دادند.

نتیجه گیری

  نتایج ما نتوانست رابطه ای بین عفونت B19 و ایجاد BD ایجاد کند، اما چنین همبستگی گزارش شده است. با این حال، ممکن است ارتباط غیرمستقیم بین افراد مستعد ژنتیکی پس از عفونت ویروسی وجود داشته باشد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
25 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2710971 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!