مروری بر اثربخشی شیوه های مختلف تغییر وضعیت بر عوارض خارج کردن شیت پس از آنژیوگرافی فمورال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

آنژیوگرافی یک روش تشخیصی در بیماریهای عروق کرونر است که بعد از انجام این پروسیجر بیماران جهت پیشگیری از بروز عوارض عروقی ناشی از برش ناحیه فمورال، باید حدود 24 ساعت در تخت استراحت نمایند. محدودیت حرکت پس از آنژیوگرافی عروق کرونر به مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد کمردرد، خونریزی و نارضایتی در بیماران شود. در این مطالعه به بررسی اثربخشی شیوه های مختلف تغییر وضعیت بر عوارض خارج کردن شیت پس از آنژیوگرافی فمورال پرداخته شده است.

مواد و روش ها

در این مطالعه مروری با جستجوی جامع در داده پایگاه های داخلی و بین المللی Cochran Library، Scopud، Cinahl، Medline، Iranmedex و Irandoc با استفاده از کلیدواژه ای آنژیوگرافی، تغییر پوزیشن و عوارض در بازه زمانی 2000 تا 2020 انجام شد.

یافته ها

نتایج 13 مطالعه بررسی شده نشان داد که تحرک زودرس و تغییر وضعیت بیماران بعد از آنژیوگرافی عروق کرونر یکی از راه های موثر در کاهش درد کمر و افزایش راحتی بیماران می باشد و اگرچه این دو، تغییر معنی داری در کاهش خونریزی ایجاد نمی کنند، ولی در حالت کلی میزان آن را افزایش هم نمی دهند.

بحث و نتیجه گیری

بیماران با تغییر زاویه تخت به میزان 15 تا 45 درجه 4 تا 6 ساعت پس از آنژیوگرافی یا با کمک شیوه های مختلف استراحت می توانند سریع تر از بیمارستان ترخیص شوند و بدون تغییر در میزان خونریزی از کمردرد کمتری رنج ببرند و سطح آرامش و رضایت بالاتری بعد از آنژیوگرافی را تجربه کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2711767 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!