مروری بر رابطه سلامت معنوی و اضطراب مرگ بیماران با تاکید بر کووید-19

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

اضطراب مرگ می تواند سلامت روان انسان را تحت تاثیر قرار دهد. توجه به سلامت معنوی از مهم ترین اقدامات مراقبین سلامت تلقی می شود. مطالعه حاضر با هدف مروری بر رابطه سلامت معنوی با اضطراب مرگ بیماران با تاکید بر بیماری کرونا انجام گرفت.

مواد و روش ها

مقاله حاضر یک مقاله مروری است که از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی از جمله Elsevier، PubMed و موتور جستجوی Google Scholar و منابع کتابخانه ای منتشر شده با استفاده از کلید واژه های سلامت معنوی ، اضطراب مرگ و کووید-19 بین سال های 2023- 2005 انجام شد. تعداد 42 مقاله بازیابی شده و مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت 26 مقاله در راستای هدف مطالعه تحلیل گردید.

یافته ها

با توجه به مطالعات انجام شده، اضطراب مرگ بر سلامت روان تاثیر می گذارد و باعث بروز احساساتی چون ناامیدی، بیارزشی، از دست دادن معنای واقعی زندگی، تغییر سبک زندگی و اختلال در روند بهبودی بیماری می شود. از طرفی در اکثر مطالعات گزارش شد که سلامت معنوی تاثیرات مثبتی برکاهش اضطراب مرگ بیماران مبتلا به کووید-19 دارد.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به اهمیت سلامت معنوی در کاهش اضطراب مرگ، پیشنهاد می شود پرستاران در کنار درمان های رایج، به تقویت سلامت معنوی بیماران و انجام مراقبت های معنوی، بیشتر توجه نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2711775 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!