واکاوی نقش فناوری هوش مصنوعی و کاربردهای آن در علوم پزشکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های عصر حاضر شناخته می شود و با سرعتی فزاینده در حال رشد و تکامل می باشد. بهره گیری از این فناوری در در علوم پزشکی که خطا در آن موجب خسارات انسانی می شود، می تواند به افزایش کیفیت خدمات پزشکی کمک کند. لذا هدف این مطالعه بررسی نقش فناوری هوش مصنوعی و کاربردهای آن در علوم پزشکی است.

مواد وروش ها

مطالعه حاضر یک مقاله مروری روایتی است. جستجو با استفاده از کلیدواژه های هوش مصنوعی، علوم پزشکی، فناوری پزشکی و معادل لاتین آن ها از داده پایگاه های علمی معتبر داخلی و بین المللی PubMed، Science Direct، Ovid، Web of Science، SID، Magiran و موتور جستجوی Google Scholar تا پایان اکتبر 2023 انجام شد. مقالاتی که همراستا با هدف تحقیق نبوده و یا به صورت نامه به سردبیر چاپ شده بودند، از مطالعه حذف شدند. از 33 مقاله به دست آمده در نهایت، 14مقاله مرتبط انتخاب شدند.

یافته ها

ترکیب هوش مصنوعی با علوم پزشکی می تواند باعث صرفه جویی در هزینه و زمان در حوزه تشخیص و یا مدیریت بیماری ها شود. همچنین، با تجزیه و تحلیل سریع و جامع مجموعه داده های عظیم، امکان تصمیم گیری سریع و دقیق را فراهم می-کند.

نتیجه گیری

استفاده از سیستم های هوش مصنوعی در پیشرفت روزافزون علوم پزشکی تاثیرات به سزایی داشته است. البته همانند سایر فناوری های نوین معایب و مزایایی دارد که با تقویت مزایا و رفع معایب آن می توان از آن در جهت بهبود خدمات و آموزش علوم پزشکی بهره برد.

زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2711794 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!