بررسی نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی بر مزیت رقابتی پایدار و قابلیت های پویا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

مزیت رقابتی یک سازمان را میتوان توانایی در نظر گرفت که سازمان از طریق استفاده از منابع و ویژگی هایش، به عملکردی بالاتر از رقبایش در همان بازار دست مییابد. ایجاد مزیت رقابتی پایدار در محیط پویای امروزی، مستلزم بهینه سازی همزمان یک استراتژی اکتشاف و بهره برداری در سازمان است. هدف مقاله حاضر، بررسی چگونگی تاثیرگذاری دوسوتوانی سازمانی به عنوان استراتژی مکمل میان قابلیت های پویا و کسب مزیت رقابتی پایدار است. دوسوتوانی سازمانی، قابلیتهای پویا و مزیت رقابتی پایدار مفاهیمی میباشند که قرابت نزدیکی با هم دارند. متاسفانه، تا کنون درک مناسبی از رابطه بین این سه مفهوم وجود ندارد. هدف مقاله حاضر ارائه توضیحات نظری از رابطه میان قابلیتهای پویا، دوسوتوانی سازمانی و مزیت رقابتی پایدار است. پس از بررسیهای زیاد، نگارندگان دریافتند که دوسوتوانی سازمانی میتواند به عنوان متغیر میانجی نقش ارتباطی میان قابلیتهای پویا و مزیت رقابتی پایدار را ایفا نماید. سازمانهایی که بر روی توسعه استراتژی دوسوتوانی خود تمرکز میکنند، میتوانند نسبت به سازمانهایی که ارزش پیشنهادی خود را تغییر میدهند، از طریق توسعه قابلیت های پویای خود به مزیت رقابتی پایدار دست یابند.

زبان:
فارسی
صفحات:
42 تا 53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2714462 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!