تاثیر اعتماد اجتماعی بر رشد اقتصادی با تاکید بر مورد ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه بیشتر دانشمندان علوم اجتماعی و اقتصادی نقش مهم عوامل فرااقتصادی مانند اعتماد اجتماعی در فرایند توسعه اقتصادی جوامع را پذیرفته‎ اند. از نظر آنان اعتماد عمومی نه فقط با ایجاد زمینه ‎‎های همکاری و هماهنگی میان افراد و گروه ‎ها و کاهش هزینه‎ های تولید، توزیع و مبادله در نظام اقتصادی بلکه از طرق متعدد دیگری بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است. این مقاله ضمن بررسی راه‎ های اثرگذاری اعتماد اجتماعی بر توسعه اقتصادی درصدد ارائه چارچوب مفهومی و تعریفی کاربردی از اعتماد اجتماعی و انطباق آن بر شرایط رشد در جامعه امروز ایران است. در این تحقیق از روش تطبیق الگوی اعتماد اجتماعی بر چهار دهه اخیر جامعه ایران و برای الگوی سازوکار تاثیر اعتماد اجتماعی بر رشد اقتصادی از چندین رویکرد استفاده شده است. مقاله نتیجه می‎گیرد: «مسئولیت ‎پذیری، مدیریت کارآمد، افزایش معاملات تجاری، کاهش‎ خطرهای احتمالی در معاملات، افزایش‎ سرمایه‎ گذاری داخلی و خارجی، کاهش هزینه‎ های سرمایه‎ گذاری، ایجاد دولت‎ های رفاه» ازجمله عوامل میانجی تاثیرگذار در مکانیسم اعتماد اجتماعی و رشد اقتصادی هستند.

زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2716940 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!