ارزیابی آنتی ژن های مختلف ویروس بیماری نیوکاسل و غیرفعال کننده های باینری اتیلن آمین و فرمالین جهت آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
بیماری نیوکاسل به دلیل شیوع بالا وگسترش سریع، تهدیدی مهم برای صنعت طیور در بسیاری از کشور های جهان است. ارزیابی زمان و اثربخشی واکسیناسیون بسیار مهم است، که اغلب از طریق روش مهار هماگلوتیناسیون (HI) انجام می شود. این آزمایش بر مبنای ویژگی آگلوتیناسیون گلبول های قرمز برخی جانوران توسط آنتی ژن های غیرفعال شده مختلف می باشد. دراین مطالعه آنتی ژنهای ویروس نیوکاسل شامل: لاسوتا، کلون، سویه ی مقاوم به گرما، B1 و V4 که با غیرفعال کننده های باینری اتیلن آمین و فرمالین غیرفعال شده بودند، جهت انتخاب مناسب ترین آنتی ژن و غیرفعال کننده برای آزمایش ممانعت ازهماگلوتیناسیون ارزیابی گردیدند .
مواد و روش ها
آنتی ژن های مختلف نیوکاسل را تهیه کردیم که عبارتند از لاسوتا، کلون، سویه ی مقاوم به گرما، B1 و V4 و مخلوطی از5 نوع آنتی ژن ذکر شده، سپس با استفاده از باینری اتیلن آمین و فرمالین آنها را غیرفعال و. توسط آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون میانگین تیتر آنتی ژن های غیرفعال شده توسط باینری اتیل آمین و فرمالین مقایسه شدند. سپس این آنتی ژن ها جهت ارزیابی عملکردشان با استفاده از 112 نمونه سرم از گله های مختلف طیور تجاری تحت آزمایش HI قرار گرفتند.
یافته ها
میانگین تیتر آنتی ژن های غیرفعال شده توسط باینری اتیلن آمین در آزمایش HA به طور معناداری از آنتی ژن های غیرفعال شده توسط فرمالین بیشتر می باشد. در ارزیابی آنتی ژن های مختلف در آزمایش HI، آنتی ژن B1 و بدنبال آن کلون و لاسوتا میانگین تیتر بالاتری نسبت به سایرین نشان دادند
نتیجه گیری
در نتیجه، این مطالعه استفاده از آنتی ژن های پاتوتیپ هیچر، به ویژه واکسن B1 را برای آزمایش HI بیماری نیوکاسل توصیه می کند. باینری اتیلن آمین غیرفعال کننده بهتری است زیرا ساختار آنتی ژن بویژه آنتی ژن هماگلوتیناسیون را حفظ می کند و در عین حال خطرات احتمالی را به حداقل می رساند. این یافته ها می توانند دقت تست های سرولوژیکی را افزایش داده و به کنترل و پیشگیری موثرتر بیماری در صنعت طیور کمک کنند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
437 تا 444
لینک کوتاه:
magiran.com/p2717167 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!