مطالعه تجربی تاثیر استفاده از ماده تغییر فاز دهنده جهت بهبود عایق بندی الکتریکی ترانسفورماتورهای توزیع برق

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله تاثیر استفاده از مواد تغییر فاز دهنده به عنوان عامل بهبود انتقال حرارت در ترانسفورماتورهای توزیع برق به طور تجربی بررسی شده است. برای بهبود خنک کاری ترانسفورماتور، روش جدیدی پیشنهاد شده که شامل افزودن پارافین در داخل ظروف آلومینیومی دربسته به روغن ترانسفورماتور است. بستر آزمون استفاده شده شامل یک ترانسفورماتور برق به همراه روغن ترانسفورماتور، دو گرم کن برقی، تنظیم کننده توان، دوربین حرارتی، دستگاه اندازه گیری استقامت دی الکتریک روغن و حسگرهای دما که در مکان های مختلف قرارگرفته اند، می باشد. نتایج تجربی نشان داد که افزودن 8 کیلوگرم پارافین به روغن ترانسفورماتور، باعث کاهش دمای ترانسفورماتور به ویژه در شرایط آب و هوایی گرم تابستان می شود و دمای میانگین روغن ترانسفورماتور را از 7/46 به 5/42 سانتی گراد کاهش می یابد. در این آزمایش مشخص شد که وقتی دمای روغن به طور ناگهانی و سریع طی یک ساعت افزایش یابد، افزودن پارافین به خوبی نمی تواند باعث دفع حرارت و کاهش دما شود. در انتها تاثیر افزایش مداوم و بالای دما بر عایق روغن بررسی شد. نتایج نشان داد که با به کارگیری پارافین، مقدار ولتاژی که روغن می تواند به عنوان عایق الکتریکی تحمل کند از 8/56 به 61 کیلوولت افزایش می یابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2718325 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!