بررسی نتایج عمل جراحی واژینوپلاستی با استفاده از گرفت سیگموئید در درمان آژنزی واژن: یک مطالعه ی کوهورت گذشته نگر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

آژنزی واژن، یکی از ناهنجاری های مهم در دستگاه تناسلی است که ثانویه به نقص تکامل مجاری مولرین روی می دهد و بیشتر در سندرم راکی تانسکی دیده می شود. آژنزی واژن، با ایجاد نئوواژن در جراحی قابل اصلاح است.

روش ها

این مطالعه گذشته نگر بود و در آن 72 بیمار مبتلا به آژنزی واژن که در فاصله ی زمانی خردادماه 1397 تا 1402 در بیمارستان مریم کرج، تحت عمل واژینوپلاستی با استفاده از گرفت سیگموئید قرار گرفته بودند، شرکت داده شدند. بیماران بعد از عمل بین 3 ماه تا 4/5 سال جهت بررسی نتایج درمان پیگیری شدند.

یافته ها

حداقل سن بیماران 13 و حداکثر 40 سال بود. 7 نفر سابقه ی عمل مک ایندو داشتند. متوسط میزان عوارض جراحی در سه ماه بعد از جراحی به ترتیب شامل خونریزی در 5 مورد، درد در 3 مورد، ترشحات واژینال غیرطبیعی در 3 مورد، عفونت محل انسزیون در 2 مورد، پارگی واژن متعاقب نزدیکی در 2 مورد و فیستول رکتوواژینال در 3 مورد بود. در بررسی عوارض در 6 و 12 ماه بعد از عمل، تنها 2 نفر از بیماران ترشحات واژینال مختصر را گزارش کردند. بعد از انجام جراحی، 5 بیمار موفق به ازدواج شده بودند. همه ی بیماران متاهل بعد از عمل رضایت جنسی کامل داشتند.

نتیجه گیری

با توجه به ایجاد مجرای مناسب برای فعالیت جنسی، عوارض کم و امکان برقراری ارتباط حداکثر 3 هفته پس از ترخیص، جراحی با روش گرفت سیگموئید روشی مناسب برای درمان بیماران فاقد واژن بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
50 تا 57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2718340 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!