بررسی وضعیت رانش زمین در مسیر خطوط انتقال لوله گاز محدوده امامزاده هاشم- رودهن، استان تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله با استفاده از مطالعات ژئوفیزیکی و به کار گیری سه روش ژئوالکتریک یک بعدی، ژئوالکتریک دوبعدی IP&RS و ژئورادار نفوذی GPR، دلایل ریزش و لغزش زمین در مسیر پیشنهادی خط لوله گاز امامزاده هاشم- رودهن واقع در استان تهران بررسی می شود. برای این منظور تعداد بیست سونداژ الکتریکی به صورت نامنظم در محدوده رانش و در طول ده پروفیل برداشت شد و پس از شناسایی حدودی محدوده رانش، تعداد دو پروفیل با آرایش قطبی- دوقطبی به طول 380 متر و فواصل ایستگاهی 5 و 10 متر با روش های قطبش القایی و مقاومت ویژه داده برداری شد. همچنین داده های ژئورادار نفوذی در طول 1000 متر با 27 پروفیل برداشت شد.   با استفاده از روش های ژئوفیزیکی ذکرشده، محدوده های رانش مشخص شد. با توجه به وجود حفرات در زیر زمین، این محدوده ها به کمک روش رادار نفوذی تفکیک شدند. سپس با به کارگیری نرم افزار های تحلیل پایداری، روش های تحکیم و تثبیت محدوده های بی هنجاری بررسی شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
18 تا 29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2720632 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!