تجزیه و تحلیل توابع پاسخ مربوط به مجموعه ای حجیم از داده های مگنتوتلوریک در محدوده تراشکاف (دیاپر) نمکی نصرآباد، ایران مرکزی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تجزیه و تحلیل حجم زیاد داده ها همواره یکی از چالش های مهم پژوهش های ژئوفیزیکی است؛ زیرا از یک سو زمان بر است و دست یابی به نتایج همخوان از همه نقطه داده های متاثر از نوفه های متفاوت دشوار است و از سوی دیگر، نتایج آن بینش ژرف و ارزشمندی راجع به ساختارهای زیر سطح زمین فراهم و مدل سازی دقیق این ساختارها را امکان پذیر می سازد. در این پژوهش از راهکار نظام مندی برای تحلیل داده های مگنتوتلوریک (MT) برداشت شده بر فراز ساختار نصرآباد (از مجموعه دیاپرهای نمکی شوراب) در شمال غرب کاشان استفاده شده است. این مجموعه داده حاوی توابع پاسخ ژئومغناطیسی و امپدانس MT برداشت شده در امتداد هفت پروفیل است. دویست و هشتاد و چهار ایستگاه MT باندپهن توزیع شده در امتداد این پروفیل ها، داده ها را در 89 دوره تناوب متعلق به بازه زمانی 2600-003/0 ثانیه اندازه گرفته اند. هدف این تحلیل ها، شناسایی اعوجاج گالوانی ناشی از توده های رسانای کوچک مقیاس محلی است. این اعوجاج، پاسخ های القایی ساختار منطقه ای را مخدوش می سازد و باعث می شود نتایج مدل سازی و تفسیر داده ها با واقعیت مغایرت داشته باشند. در این مطالعه تجزیه نظام مندی از این آثار مخرب موجود در مجموعه حجیم داده های MT نصرآباد صورت گرفته و بعدیت و سوگیری غالب ساختار هدایت ویژه الکتریکی منطقه ای تعیین شده است. نتایج این تحلیل ها نشان می دهند که ساختار هدایت ویژه الکتریکی منطقه ای در شمال شرق این پروفیل ها پیچیدگی کمتری نسبت به جنوب غرب آنها دارد اما به طور کلی می توان آن را ساختاری دوبعدی با روندی در راستای N30°W درنظر گرفت.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2720633 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!