اثر کامل بودن اطلاعات در تعیین شدت زمین لرزه با تمرکز بر زمین لرزه اردکول قائن (20 اردیبهشت 1376)، ایران

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمین لرزه اردکول قائن در 20 اردیبهشت 1376 به وقوع پیوست. بزرگای بیش از 7 این زمین لرزه موجب شد توجه متخصصان به آن جلب و طی گزارش هایی جنبه های مختلف آن بررسی شود. ازجمله اطلاعاتی که در برخی از گزارش های منتشر شده وجود دارد، توصیفاتی از میزان تخریب و خسارات ساختمانی و میزان تغییرات محیطی ناشی از رخداد زمین لرزه است. در این مطالعه، با هدف بررسی اثر کامل بودن گزارش های توصیفی زمین لرزه ها، گزارش هایی شامل توصیفات منتشر شده از این زمین لرزه، جداگانه بررسی شدند.    با استناد به نتایج این بررسی، توصیف های دقیق و کامل در هر گزارش زمین لرزه، از ارکان اساسی برآورد دقیق و باکیفیت نتایج است؛ بنابراین توصیه می شود متخصصان رشته های مختلف با درنظر گرفتن هم زمان کلیه تغییرات حاصل از رخداد زمین لرزه، ازجمله میزان تخریب و خسارات ساختمان ها با سازه های مختلف (خشت و گلی، فلزی، بتونی، چوبی و...) و میزان تغییرات محیطی ناشی از رخداد زمین لرزه (جابه جایی، روانگرایی، لغزش و...)، برای هریک از شهرها و روستاهای تاثیرپذیرفته از رخداد زمین لرزه گزارش های جامعی تهیه کنند تا با استفاده از این اطلاعات، علاوه بر تعیین دقیق شدت رخداد، امکان تخمین دقیق تری از پارامترهای مهلرزه ای زمین لرزه نیز فراهم شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
97 تا 108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2720637 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!