بررسی و ارزیابی مدیریت بحران در موزه ها، کتابخانه ها و مراکز اسناد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در فلات مرکزی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

پژوهش حاضر با هدف تبیین وضعیت و بررسی و ارزیابی مدیریت بحران در مراکز فرهنگی فلات مرکزی ایران، شرایط بنا و آثارشان انجام شده است. 

روش

برای این کار از روش تحقیق پیمایشی توصیفی، ابزار پرسش نامه نیمه ساختاریافته و مصاحبه با پرسش نامه و تجزیه و تحلیل توصیفی بر اساس استاندارد استفاده شده است. 

یافته ها

نتایج حاکی از آن است که 100 درصد مراکز مورد پژوهش در منطقه ای واقع شده اند که 95 درصد آن ها هم در معرض بحران های طبیعی و هم غیرطبیعی و فجایع صنعتی هستند. از نظر نوع سوانح احتمالی بیشتر سوانح عبارت اند از: خشکسالی (فرونشست، فروچاله و گرد و غبار)، زلزله با 100 درصد احتمال، آتش سوزی با 95 درصد، سرقت با 92/5 درصد، وندالیسم با 55 درصد، آفات با 48/5 درصد و آلودگی هوا با 47/5 درصد. مشکلات فراوانی درباره اجرای مدیریت بحران وجود دارد و بیشتر مسئولان از شرایط نامطلوب مدیریت بحران، نبود آموزش های لازم و مستمر درباره مدیریت بحران برای مدیران و کارکنان موزه ها، نبود پوشش بیمه ساختمان و مجموعه، عدم برنامه کنترل بحران و ارتباط موثر و مستمر با افراد و سازمان های متخصص و خدمات تخصصی آن ها در حوزه مدیریت بحران، عدم پیش بینی بودجه لازم در این باره و نداشتن دانش و مهارت کافی در این حوزه، از جمله مشکلات و موانعی بود که پس از تجزیه و تحلیل این سوال به دست آمد. 

نتیجه گیری

یکی از مشکلات اساسی علاوه بر منابع مالی، انسانی، اداری و ساختاری، نبود الگوی مناسب، به ویژه بر اساس اقلیم کشور است. الگوی مدیریت بحران به عنوان نقشه راه و مشخص کردن مسیر راه برای برنامه ریزی مناسب در 3 حوزه پیشگیری، وضعیت بحران و بعد از بحران بسیار ضروری است. در پژوهش حاضر، پس از بررسی وضعیت مشخص شد نشانی از الگوی مناسب بر اساس اقلیم منطقه در 3 حوزه پیشگیری، هنگام و بعد از بحران وجود ندارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
450 تا 473
لینک کوتاه:
magiran.com/p2722867 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!