انجمن اخوت، سیاست و طریقت

نویسنده:
چکیده:
شکل گیری انجمن اخوت در آستانه نهضت مشروطیت و فعالیتهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و گاه سیاسی این محفل صوفیانه از زوایای مختلفی قابل بررسی و تامل است. اعضای این انجمن را عمدتا رجال تحصیلکرده، دست اندرکاران امور سیاسی صاحبان مناصب و مشاغل دولتی و بالاخره هنرمندان و شعرای صاحب نام تشکیل می دادند که همگی عنوان فقیر را برای خود برگزیده بودند. چنین به نظر می رسد که اعتقاد به تقدم کار فرهنگی بر کار سیاسی و باور به انجام اصلاحات از بالا به پایین که از سوی ظهیرالدوله، مرشد این انجمن به مریدانش توصیه می شد ناشی از بافت تشکیل دهنده این انجمن باشد که با نوعی از اشرافیت آمیختگی غیرانکاری داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p27840 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!