فلسفه تاریخ؛ چارچوبهای اساسی در آموزش فلسفه مدرن تاریخ

نویسنده:
مترجم:
حسینعلی نوذری
چکیده:
در مقاله حاضر ضمن طرح چارچوبهایی اساسی فلسفه تاریخ، مسئله مربوط به شناخت امر واقع (فاکت) تاریخی، تبیین و درک عینیت و ارزش، روایت و واقعگرایی از دیدگاهی جدید و جالش برانگیز مورد تحث و بررسی قرار گرفته اند. نویسنده بر خلاف سایر نظریه پردازان و فلاسفه تاریخ که تاکنون مقالاتی از آنان در دیدگان سنتی تر و با دفاع از نظریه روایی به تجزیه و تحلیل پارامترهای اساسی مورد مناقشه د رفلسفه تاریخ پرداخته و بر نقش روایات تاریخی و تاریخنگاری روایی در بازنمایی حقایق تاریخی ارائه تبیی های عینی و علی از پدیده ها، فاکتها، و مقاله حاضر بر خلاف مقاله اتکینسون در شماره گذشته تحت عنوان فلسفه مدرن تاریخ بیشتر بر مواضع تاریخ نگاران سنتی و کلاسیک تاکید دارد تا دیدگاه ها و نقطه نظرات جدید و انقلابی
زبان:
فارسی
صفحات:
89 تا 136
لینک کوتاه:
magiran.com/p27888 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!