رگرسیون با استفاده از پایگاه اطلاعاتی مشکک

چکیده:
در این مقاله با استفاده از روش های موجود در نظریه مجمعه های مشکک مقدار تخمین یک متغیر وابسته را در حالت که مقدار متغیر مستقل به صورت مشکک باشد محاسبه می کنیم.
همچنین مقدار تخمین یک متغیر وابسته را در حالتی که وابستگی آن به صورت یک پایگاه اطلاعاتی بیان شده باشد ارایه کرده و روشی برای تخمین وابسته در حالتی که مقدار عددی متغیر مستقل مفروض باشد ارایه می کنیم.
زبان:
فارسی
در صفحه:
13
لینک کوتاه:
magiran.com/p28347 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!