مفهوم شکنجه: استاندارد واحد یا متفاوت (از دیدگاه حقوق بین الملل)

نویسنده:
چکیده:
از آنجایی که دایره معنای اصطلاح شکنجه در حقوق بین الملل مد نظر است؛ لذا این تحقیق وارد قلمرو حقوق داخلی نمی شود و صرفا دیدگاه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد. با بررسی اسناد و رویه قضایی بین المللی این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که علی رغم وجود استاندارد غالب در مورد فهم اصطلاح شکنجه، استانداردهای دیگری نیز از طریق اسناد و رویه قضایی بین المللی اتخاذ شده است که با آن استاندارد متفاوت می باشند. برای آزمودن فرضیه ابتدا استاندارد غالب مورد بررسی قرار می گیرد...
زبان:
فارسی
در صفحه:
189
لینک کوتاه:
magiran.com/p309130 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!