کشمکش های آینده در خاورمیانه

جستجوی علل و اقدامات پیشگیرانه
نویسنده:
چکیده:
مقاله حاضر با در نظر داشتن بررسی درگیری ها و جنگهای آینده در منطقه استراتژیک خاورمیانه دو پرسش عمده را مطرح می سازد.1-علل عمده اقتصادی وسیاسی جنگهای جدید در سالهای آینده در این منطقه چه خواهند بود؟ 2-چه اقدامات عملی باید برای کاهش احتمال وقوع جنگ و درگیری مسلحانه در بین کشورهای خاورمیانه در نظر گرفته شوند.یکی از جدیدترین نگرانی های امنیتی در منطقه این است که شمار بیشتری از کشورها به تسلیحات کشتار جمعی دست یابند. احتمال تروریسم بیولوژیکی که غیر نظامیان را نیز در معرض تهدید بزرگی قرار خواهد داد.باعث شده تا کشورها در تدابیر امنیتی خود برای رفع نگرانی ها ومقابله با تهدیدهای واقعی به مسئله گسترش روزافزون موشکهای بالیستیکی و کسب توایایی های هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی نگرانی های امنیتی جدیدی پدیدار شده اند.برنامه سری تولید جنگ افزارهای کشتار جمعی تنها می تواند به بی ثباتی بیشتر منجر شود.همان طور که کاربرد تسلیحات شیمیایی از سوی عراق در جنگ هشت ساله اش با ایران نشان داد. برخی از دولتهای منطقه نه تنها توانایی های تسلیحات کشتارجمعی را برای اهداف دفاعی(از جمله بازدارندگی تهاجم دشمن قدرتمندتر از خود) می خواهند، بلکه ممکن است از آنها در صحنه های نبرد علیه نظامیان، و یا حتی غیر نظامیان رقیب خود استفاده کنند.بیوتروریسم و تروریسم هستهای هم اکنون تهدیدهای جدی واقعی علیه مراکز جمعیتی هستند و صرفا مشکلات امنیتی آینده در خاور میانه نخواهند بود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
155
لینک کوتاه:
magiran.com/p3162 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!