هنگامه های پرسش از رواندرمانی

چکیده:

آماده سازی دانشجویان برای در ک و کاربر نظریه های رواندرمانی در پژوهشها ،تشخیصها و فعالیت رواندرمانی با توجه به امکانات محدود علمی،عملی و نظری کاری است دشوار که همکاران دانشگاهی با آن در گیر هستند . وقتی از نظریه های رواندرمانی سخن به میان می آید اشتباهاتی در انتخاب مسایل و موضوعات پیدا می شود که نظریه های رواندرمانی را با نظریه های شخصیت و یا مکاتب روانشناسی در هم میآمیزد .

زبان:
فارسی
در صفحه:
2
لینک کوتاه:
magiran.com/p321899 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!