پدیده احساس شیادی

چکیده:
این مقاله به توصیف پدیده «احساس شیادی» می پردازد و با استفاده از تازه ترین یافته های پژوهشی، عوامل مرتبط با بروز و تشدید آن و همچنین ارتباط آنرا با بهداشت روانی مورد بحث و بررسی قرار می دهد. در این نوشتار عوامل احساس شیادی و رابطه آن با برخی از سازه های شخصیتی ی، مقیاس های ساخته شده برای سنجش آن و در نهایت روش های درمانی آن به طور مختصر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
17
لینک کوتاه:
magiran.com/p321900 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!