حساسیت اضطرابی: مفاهیم و دیدگاه ها

چکیده:
حساسیت اضطرابی به ترس از اضطراب و نشانه های مرتبط با اضطراب اشاره دارد و از این عقیده ناشی می شود که این نشانه ها به پیامدهای بالقوه آسیب زای بدنی، روان شناختی و اجتماعی منجر می شود. بررسی ها نشان داده اند که حساسیت اضطرابی یک عامل آسیب پذیری مهم در ایجاد و تداوم اختلالات روانی است. حساسیت اضطرابی از طریق ژنتیک و یادگیری کسب و منجر به سوگیری هایی در بازاریابی و پردازش اطلاعات مرتبط با نشانه های فراخوان اضطراب می شود. بر اساس مدلهای آسیب پذیری حساسیت اضطرابی ممکن است منجر به آسیب روانی یا اختلال شود...
زبان:
فارسی
در صفحه:
28
لینک کوتاه:
magiran.com/p321901 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!