آزادی درمانی، گشتالت درمانی و روانکاوی

نویسنده:
چکیده:
حوزه رواندرمانی در اثر حق انتخاب های زیاد و تحولات عظیم، پراکنده شده و به حالتی از سردرگمی افتاده است. با این همه نظام درمانی که ادعای موفقیت می کنند، کدام نظریه را باید مطالعه کرد، آن را آموزش داد و یا آن را باور کرد؟ اعتقاد بر این است که گسیختگی موجود در رواندرمانی را می توان با بررسی تطبیقی (مقایسه ای) نظام های رواندرمانی، به بهترین وجه کاهش داد. بنابر این آنچه در این تلاش به آن پرداخته می شود ضمن معرفی «آزادی درمانی»، تعریف فرآیند درمان در آن و در روانکاوی و گشتالت درمانی و مقایسه فرایند درمان در آزادی درمانی با آن دو، به همراه ارائه نمونه بالینی از هر کدام می باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
91
لینک کوتاه:
magiran.com/p321905 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!