کاهش آلایندگی موتورهای دیزلی خودرو سنگین با بکارگیری روش های ترکیبی

چکیده:
امروزه محیط زیست و حفظ آن از مهمترین مسائل مورد بحث در مجامع علمی و صنعتی بوده و هر اقدامی در این راستا خدمتی بزرگ برای نسل بشر به شمار می رود. با توجه به این امر در این پروژه تصمیم گرفته شد که اثر روش های ترکیبی را بر آلاینده های موتورهای دیزلی مورد مطالعه قرار داده و مسیری در جهت کاهش آلایندگی موتورهای دیزلی که طراحی آنها به سالها قبل بر می گردد ولی هنوز هم در برخی از کشورها تولید آنها ادامه دارد مشخص گردد. بدین منظور در پروژه حاضر از روش های زیر برای کاهش آلایندگی موتور دیزلی استفاده شده است...
زبان:
فارسی
در صفحه:
10
لینک کوتاه:
magiran.com/p334458 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!