بهینه سازی بازده تنفسی موتور احتراق داخلی با استفاده از روش سطح پاسخ

چکیده:
یکی از مباحث مطرح در موتورهای احتراق داخلی، بهینه سازی بازده تنفسی موتور است. بهینه نمودن این خصوصیت باعث بهبود عملکرد موتور می شود. روش سطح پاسخ (Response Surface Methode) قادر است با طرح آزمونهای مشخص و به کارگیری روش های بهینه سازی عاملهای مؤثر بر بازده تنفسی را مشخص کند. نهایتا با استفاده از این روش می توان نقاط بهینه یا نزدیک به بهینه اجزای موتور را مشخص نمود. امروز با استفاده از نرم افزارهای رایانه ای می توان با صرف کمترین هزینه آزمونهای مربوطه را انجام داد...
زبان:
فارسی
در صفحه:
17
لینک کوتاه:
magiran.com/p334461 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!