عوامل مؤثر در طراحی یاتاقان ها

نویسنده:
پیام:
چکیده:
به منظور تحلیل یاتاقان های متحرک میل لنگ موتورهای احتراق داخلی نرم افزاری توسط نویسنده مقاله نوشته شده است که BEARDYN نامیده می شود. پارامترهایی چون حداقل ضخامت روغن، حداکثر فشار لایه روغن، دبی روغن مورد نیاز یاتاقان، دبی نشتی، موقعیت حداکثر فشار و حداقل ضخامت روغن در یاتاقان و ضریب اصطکاک بر حسب عدد سامرفلد تحلیل شده است. به منظور ارزشیابی نرم افزار مذکور، نتایج حاصل از این نرم افزار در حالت بار ثابت با نتایج دو محقق به نام های «ریموندی و بوید» (A.A.Raimondi John Boyd) مقایسه شده است. نتایج حاصل مبین نطایق خوب نتایج نرم افزار BEARDYN و ریموندی و بوید می باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
35
لینک کوتاه:
magiran.com/p334471 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!