فاشیاتومی بجای آمپوتاسیون در سندرم کمپارتمانت ناشی از ترومای اندام در بیماران زلزله زده شهرستان بم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سندرم کمپارتمانت اندام بدنبال له شدگی (Crush injury) در بیماران زلزله زده یکی از معضلات اصلی تشخیص و درمان می باشد. در صورت عدم تشخیص به موقع و درمان مناسب باعث افزایش فراوانی نسبی آمپوتاسیون اندام و عوارض روحی و روانی بعدی می شود. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر فاشیاتومی در بیماران با سندرم کمپارتمانت پیشرفته بر احتمال آمپوتاسیون و همچنین عوارض کوتاه مدت و طولانی مدت موضعی و عوارض کلیوی بدنبال فاشیاتومی انجام شد.
روش بررسی
در این مطالعه مداخله ای کلیه بیماران زلزله زده که از منطقه زلزله زده شهرستان بم به بیمارستان الزهرا (س) مراجعه کرده بودند از نظر معاینه کامل اندام بررسی شدند و در صورت لزوم، فشار کمپارتمانت در این بیماران اندازه گیری شد و پس از مایع درمانی مناسب عمل فاشیاتومی جهت بیماران انجام شد. پس از عمل عوارض کوتاه مدت و دراز مدت نظیر خونریزی، عفونت، تب و همچنین سرانجام عمل بر اساس نیاز به آمپوتاسیون ثبت گردید. عملکرد کلیوی بیماران از طریق اندازه گیری سطح کراتینین سرم ارزیابی شد. بیماران در زمان ترخیص از نظر عملکرد اندام مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها
از 255 بیمار مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان الزهرا (س)، 20 بیمار دارای کمپارتمانت پیشرفته در 26 اندام بودند که تحت عمل فاشیاتومی قرار گرفتند. 11 مورد نبض اندام داشتند ولی همگی دارای سفتی و تورم اندام و اختلال حرکت و حس اندام بودند. 5 بیمار قبل از عمل افزایش میزان کراتینین سرم تا حد 2 mg/dlداشتند که تا 2 ماه بعد از عمل عملکرد کلیوی به سطح طبیعی خود برگشته و همه بیماران حجم ادرار مناسب پیدا کرده بودند. در 3 بیمار آمپوتاسیون عضو انجام شد.
نتیجه گیری
این تحقیق نشان داد که انجام فاشیاتومی در موارد سندرم کمپارتمانت پیشرفته نه تنها عوارض کلیوی واضحی ندارد بلکه می تواند فانکشن عضو نجات یافته را در حد قابل قبول امکان پذیر سازد و بیمار از نعمت وجود اندام محروم نگردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
70
لینک کوتاه:
magiran.com/p348722 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.