مطالعه فونستیک و تنوع گونه ای عقربهای جزیره کیش

پیام:
چکیده:
مقدمه
عقرب ها از جمله موجودات سمی اند که با دارا بودن پراکندگی وسیع در کشورهای خاورمیانه موجب مصدومیت و مرگ انسان و حیوانات اهلی می شوند. این موجودات از پراکندگی و استقرار خوبی در مناطق نیمه حاره برخوردارند. در بین 16 جزیره ایرانی خلیج فارس، جزیره کیش به عنوان مرکز مهمی برای فعالیت های صنعتی و تجاری داخلی و خارجی محسوب می شود و هر ساله هزاران جهانگرد از طبیعت زیبا و مناطق دیدنی این جزیره دیدن می کنند.
اهداف
این تحقیق با هدف شناسایی گونه های عقرب، فراوانی و پراکندگی آن ها در جزیره کیش طی سال های 1379-1378 انجام شد تا امکان پایه گذاری راهکاری به منظور کاهش عقرب گزیدگی و محافظت از بازدیدکنندگان و ساکنان جزیره فراهم آید.
مواد و روش ها
این بررسی به روش جستجوی شبانه و نمونه گیری مستقیم با استفاده از لامپ UV انجام پذیرفت.
نتایج
در کل 371 نمونه عقرب جمع آوری گردید که تحت دو گونه Buthotus jayakari با 365 نمونه (%98.38) و Buthacus leptochelys با 6 نمونه (%1.68) از خانواده Buthidae شناسایی و تشخیص داده شدند. گونه B.jayakari با بیشترین نمونه صید شده به عنوان گونه غالب جزیره کیش معرفی می شود که از پراکندگی و انتشار یکنواختی در سطح جزیره کیش برخوردار است، این در حالی است که گونه B.leptochelys دارای پراکندگی محدودی در منطقه بود. نسبت جنسی نر به ماده برای B. jayakari در جمع نمونه های صید شده معادل 1:1.53 تعیین شد.
بحث: به طور کلی در بررسی های انجام شده مشخص شد که با توجه به تراکم بالای جمعیتی و پراکندگی وسیع عقرب B.jayakari می توان این عقرب را به عنوان مهم ترین عامل عقرب گزیدگی در جزیره کیش معرفی کرد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p349886 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!