بررسی تحلیلی تحقیقات انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
این مقاله به بررسی، طبقه بندی و تحلیل مطالعات انجام شده در بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار تهران) می پردازد. هدف نهایی از این تحقیق، تعیین مطالعات بورس در زمینه های گوناگون و ارایه یک بانک اطلاعاتی از مجموعه مطالعات انجام شده در قالب پایان نامه های دانشگاهی و مقالات چاپ شده در نشریات علمی است. طبقه بندی و تحلیل مطالعات انجام شده در بازار سرمایه در طی سال های 1382-1370 و براساس رویکرد توصیفی و تحلیل محتوای 405 مطالعه انجام شده است. مطالعات به پنج دسته امور مالی، حسابداری مالی، حسابرسی، حسابداری مدیریت و سایر موضوعات تقسیم بندی شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که امور مالی 1/57 درصد، حسابداری مالی 3/14درصد، حسابرسی 4/5 درصد، حسابداری مدیریت 2/4 درصد و سایر موضوعات در حدود 19 درصد مطالعات را در بر گرفته است، هم چنین، بیشترین تحقیقات به ترتیب در زمینه محتوای اطلاعاتی صورت های مالی، تصمیم گیری و گزارش گری مالی، پیش بینی (قیمت، بازده، سود) و کارآیی بازار بوده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
135
لینک کوتاه:
magiran.com/p351795 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!