شیوع عوامل خطرساز قلبی - عروقی در بیماران دیابتی تازه تشخیص داده شده نوع 2

چکیده:
مقدمه

بیماری های قلبی- عروقی در بیماران دیابتی نسبت به غیردیابتی ها شایع تر و پیش آگهی وخیم تری دارد. شیوع این بیماری به علت وجود بیشتر عوامل خطرساز در این بیماران می باشد. این مطالعه به منظور بررسی شیوع عوامل خطرساز در بیماران دیابتی تازه تشخیص داده شده نوع 2 انجام شد.

مواد و روش ها

این پژوهش به صورت یک مطالعه مقطعی بر روی تعداد 710 بیمار دیابتی تازه شناخته شده نوع 2 شامل 286 نفر مرد (40.2%) و 424 نفر زن (59.8%)، از افراد دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان که به روش نمونه گیری متوالی انتخاب شده بودند، در فاصله سال های 1380 تا 1383 انجام گردید. بیماران بعد از معاینه بالینی اولیه و بررسی سابقه مصرف سیگار، آزمایش خون از نظر قند ناشتا و دو ساعت پس از غذا، هموگلوبین گلیکوزیله، چربی، لیپوپروتئین ها، اوره، کراتینین و ادرار 24 ساعته از نظر آلبومین انجام شد و نتایح مورد بررسی و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته ها

میانگین سنی و نمایه ی توده ی بدنی به ترتیب 9.8+48.8 سال و 4.5+28.6 کیلوگرم بر متر مربع بود. شیوع چاقی 36.4%، کلسترول تام بالا برابر 71.6% و پرفشاری خون 28.6% بود. 78.6% بیماران LDL کلسترول بیش از 100 میلی گرم در دسی لیتر و 52.9% HDL کلسترول کمتر از 40 میلی گرم و 77.2% بیماران تری گلیسرید بالاتر از طبیعی داشتند. شیوع آلبومینوری 18.4% بود. 74.2% از بیماران بیش از دو عامل خطر ساز (64.3% مردان و 80.9% زنان) و 48.1% بیشتر از سه عامل خطر داشتند (32.8% مردان و 58.8% زنان).

نتیجه گیری

شیوع عوامل خطرساز قلبی- عروقی در بیماران دیابتی نوع 2 تازه تشخیص داده شده، قابل توجه است. این موضوع، اهمیت مداخله ای تشخیصی- درمانی برای کنترل عوامل خطرساز قلبی- عروقی در این بیماران را از زمان تشخیص دیابت توجیه می کند.

زبان:
فارسی
صفحه:
31
لینک کوتاه:
magiran.com/p352045 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.