عوامل موثر برعملکرد کارآفرینانه دانش آموختگان آموزش عالی کشاورزی ومنابع طبیعی ایران

پیام:
چکیده:
تحولات صورت گرفته در بخش کشاورزی، افزایش نرخ بیکاری در این بخش و نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی از عوامل بسیار مهمی هستند که لزوم توجه به توسعه کار آفرینی در بخش کشاورزی ایران را روز به روز بیشتر می کنند. در این راستا نقش آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی و دانش آموختگان آن بسیار مهم و تعیین کننده است. به منظور بررسی عوامل اثر گذار بر عملکرد کار آفرینانه دانش آموختگان این بخش از آموزش عالی، تعداد 72 کسب و کار، که شمار اعضای تیم اصلی آنها 103 نفر بود، از 8 استان کشور انتخاب و به روش پیمایشی مطالعه شد. ابزار گرد آوری اطلاعات، پرسشنامه و مصاحبه بوده و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با به کار گیری آماره های توصیفی، رگرسیون گام به گام و تحلیل مسیر انجام گرفته است.
نتایج نشان داد که: 1) گرایشهای کارآفرینانه کسب و کار، تمایلات کارآفرینانه اعضای اصلی کسب و کار، پویایی محیط و رقابتی بودن بازار تاثیر مثبت و معنی داری در عملکرد کارآفرینانه کسب و کار دارند؛ 2) از دیدگاه پاسخگویان، محیط پیرامون کسب و کار حامی رفتار کار آفرینانه نبوده بلکه مانع رشد و توسعه کار آفرینی در بخش کشاورزی به حساب آمده است. و 3) در حالی که آموزش نقش مثبت و معنی داری بر عملکرد کار آفرینانه دارد. پاسخگویان اظهار داشتند که آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی تنها در کسب مهارتهای تخصصی تاثیر داشته و نقش چندانی در کسب سایر مهارتهای مورد نیاز (مهارتهای کسب و کار و مهارتهای کار آفرینانه) کار آفرینان دانش آموخته آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ایران نداشته است. نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده برنامه ریزان و سیاست گذاران آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان های دست اندر کار توسعه کار آفرینی در بخش کشاورزی، و نیز افراد علاقه مند به فعالیت کار آفرینانه در بخش کشاورزی ایران قرار گیرد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
107
لینک کوتاه:
magiran.com/p356746 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!