بررسی سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگهای پلوتونیک منطقه خاور هریس، آذربایجان خاوری - شمال باختر ایران

چکیده:
منطقه مورد مطالعه در شمال باختری ایران و در حدود 20 کیلومتری خاور شهرستان هریس واقع شده و بخشی از زون البرز- آذربایجان است. سنگهای پلوتونیک منطقه مورد مطالعه، دیوریت، گرانودیوریت، دیوریت کوارتزدار و مونزودیوریت کوارتزدار با سن ائوسن میانی- بالایی است که در سنگهای آتشفشانی ائوسن نفوذ کرده اند و سیالهای ماگمایی و گرمابی حاصل از این توده ها باعث دگرسانی خود توده و سنگهای آتشفشانی اطراف شده است. بافت این گرانیتوییدها دانه ای و ریزدانه پورفیری بوده و کانی های سنگ ساز مهم آنها شامل پلاژیوکلاز، فلدسپار قلیایی، کوارتز، اوژیت، هورنبلند، زیر کن و آپاتیت است. بررسی های سنگ نگاری نشانگر وجود بافتهای ناتعادلی مانند آپاتیتهای سوزنی، هورنبلندهای اسکلتی و پلاژیو کلازهای با زون بندی غیر عادی در این سنگهاست که می توانند به عنوان شواهد آمیختگی ماگمای اسید و بازی باشند. براساس بررسی های صحرایی، سنگ شناسی و ژئوشیمیایی گرانیتوییدهای منطقه از نوع I می باشد. این سنگها کلسیمی قلیایی پرپتاسیم و متاآلومینوس بوده و به کمانهای قاره ای یا کمانهای پس از برخورد تعلق دارند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
150
لینک کوتاه:
magiran.com/p359100 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!