جغرافیای شهری و پست مدرنیسم

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پست مدرنیسم را فراتر از تجدد خواهی معنی کرده‏ اند و فرزند خلف یا ناخلف مدرنیسم می‏ باشد. دوران مدرنیسم که برپایه عقل باوری بود و جهانی فراتر از عقل را قبول نداشت تحت تاثیر فیلسوفانی نظیر هگل، کانت، رنه دکارت و قبل از اینها فرانسیس بیکن بود که باعث تحولات عمیقی در عرصه ‏های مختلف زندگی بشری گردید و شاید تنها در این دوران بود که بشر به خود باوری محض رسید و خود را حاکم بر سرنوشت خویش دید اما مدرنیسم آن چنان که در ابتدا موفق به نظرمی ‏رسید در قرن بیستم بر بحران هایی از قبیل جنگ های اول و دوم جهانی و بحرانهای نژادی، جنسیتی و زیست محیطی تاثیراتی داشت و این عوامل باعث شد تا فیلسوفان و اندیشمندان نیمه دوم قرن بیستم در عقل باوری و خردباوری محض تردید کنند و کسانی مثل کارل ریموند پوپر معتقدند که عقل باوری خود نیز باید مورد انتقاد قرارگیرد لذا دوره‏ ای بنام پست مدرنیسم فرامی‏ رسد که در حوزه ‏های مختلف علمی و هنری تاثیرات عمیقی گذاشت در این مقاله سعی شده است به مفاهیم و تعاریف مدرنیسم و پست مدرنیسم درحد امکان پرداخته شود و تشابهات و تفاوتهای بین آنها و تاثیراتی که هر دوره به حوزه‏ های مختلف شهری اعم از کالبدی و غیرکالبدی داشته مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
31
لینک کوتاه:
magiran.com/p359739 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.