مقایسه عوارض عمل جراحی تونسیلکتومی بیحسی موضعی و تونسیلکتومی با بیهوشی عمومی

چکیده:
هدف
تونسیلکتومی یک روش جراحی شایع جهت درمان انسداد راه هوایی فوقانی هنگام خواب و عفونت مزمن لوزه ها است. این روش می تواند با بیهوشی عمومی یا بی حسی موضعی انجام شود. هدف مطالعه حاضر بررسی عوارض عمل جراحی با این دو روش بوده که بر روی بیماران بزرگسال که همکاری مناسب داشته اند، انجام شده است.
روش بررسی
یک مطالعه آینده نگر طی سه سال در بیمارستان امام خمینی اهواز انجام شد. بیمارانی که بعلت اختلالات انسدادی یا عفونی تحت عمل جراحی تونسیلکتومی با بی حسی موضعی با تونسیلکتومی با بی هوشی عمومی قرار گرفته بودند از نظر علایم درد روز بعد از عمل میزان خونریزی حین عمل، خونریزی بعد از عمل و رضایت بیمار از عمل با یکدیگر مقایسه شدند.
یافته ها
تعداد 150 عمل جراحی تونسیلکتومی با بی حسی موضعی انجام شد و تعداد 150 نفر نیز که با تونسیلکتومی به روش بی هوشی عمومی قرار گرفته بودند به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. در هر دو گروه، عمل جراحی جهت درمان بیماری اولیه موثر بوده میزان خونریزی در گروه موضعی (68 میلی لیتر) در مقایسه با گروه عمومی (180 میلی لیتر) کمتر بود.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه نشان داد که انجام عمل جراحی تونسیلکتومی موضعی در مقایسه با تونسیلکتومی به روش بیهوشی عمومی منجر به کمتر شدن درد بیماران، خونریزی کمتر حین عمل و رضایت بیماران از عمل بود. در گروه موضعی تونسیلکتومی 2 نفر و در گروه تونسیلکتومی بی هوشی عمومی 4 نفر بعد از عمل دچار خونریزی شدند. میزان خونریزی حین عمل در گروه موضعی کمتر بوده ولی از لحاظ خونریزی بعد از عمل دو گروه با هم اختلافی نداشتند. میزان درد بعد از عمل در گروه تونسیلکتومی موضعی در روز اول بعد از عمل کمتر بود و رضایت بیماران از انجام عمل با روش بی حسی موضعی بیشتر از عمل جراحی عمومی آنستزی بوده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
473
لینک کوتاه:
magiran.com/p366878 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!