تعیین شیوع کوررنگی مادرزادی در دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز (82-1381)

چکیده:
هدف
با توجه به شیوع متفاوت کوررنگی در جوامع مختلف و عدم آگاهی از میزان آن در منطقه و نظر به وجود مشکلات مهمی که در زندگی روزمره افراد در بعضی از مشاغل ممکن است رخ بدهد بر آن شدیم تا این مطالعه را بر روی دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز انجام بدهیم.
روش بررسی
مطالعه به روش توصیفی و بر روی 2500 دانش آموز (1250دانش آموز پسر و 1250 دانش آموز دختر) که به صورت نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از میان دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز انتخاب شده بودند و با استفاده از تست Ishihara انجام شد.
یافته ها
از میان 2500 نفر بررسی شده 94 نفر (3.7 درصد) مبتلا به کوررنگی بودند که از این تعداد 68 نفر پسر (5.4 درصد پسران) و 26 نفر دختر (2.1 درصد دختران) بودند. از این تعداد 46 مورد (49 درصد کوررنگی سبز، 14 مورد (33 درصد) اختلال در رنگ قرمز)، 6 مورد (6.3 درصد) کوررنگی قرمز و 11 مورد (11.7 درصد) اختلال در رنگ سبز بودند. همچنین هیچ موردی از کوررنگی کامل مشاهده نگردید.
نتیجه گیری
در نهایت توصیه می شود تست های کوررنگی در سنین مدرسه و به منظور شناخت افراد کوررنگ و راهنمایی آنها در انتخاب یا عدم انتخاب بعضی از گروه های شغلی انجام شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
485
لینک کوتاه:
magiran.com/p366881 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!