گزارش موارد سینوس پیلونیدال نافی تحت جراحی در بیمارستان بقیه الله الاعظم در طی سالهای 1382-1375

چکیده:
زمینه و هدف
واکنش گرانوماتوز نسبت به نفوذ شفت مو از خارج به داخل اپیدرم، سینوس پیلونیدال نافی نامیده می شود. بسیاری از بیماران مبتلا به سینوس پیلونیدال نافی هرگز تحت اقدامات تهاجمی قرار نمی گیرند و بنابراین در بسیاری از موارد، از بیماران نمونه پاتولوژی اخذ نمی شود. مک کلنتان (2000)، مشاهده کلافه مو را یکی از روش های تشخیص بالینی این بیماری عنوان می کند. مطالعه حاضر به گزارش مواردی که به صورت پاتولوژیک یا بالینی با تشخیص سینوس پیلونیدال نافی مطابقت داشتند و طی سالهای 1382-1375 در بیمارستان بقیه اله الاعظم تحت جراحی قرار گرفته بودند، اختصاص دارد.
روش بررسی
این مطالعه به صورت گذشته نگر انجام شد و طی آن سینوس پیلونیدال نافی به صورت بالینی و بر پایه گزارش خروج کلافه مو توسط بیمار (در تاریخچه بالینی) و یا مشاهده کلافه مو توسط جراح (طی معاینه بالینی یا حین عمل) تشخیص داده شد. داده های دموگرافیک (سن، جنس، شغل و محل سکونت)، بالینی (نوع علایم و طول مدت علایم) و درمانی (نوع بیهوشی و طول مدت بستری) 56 بیمار مبتلا به سینوس پیلونیدال نافی که در بین سالهای 1382-1375 در بیمارستان بقیه اله الاعظم تحت جراحی قرار گرفته بودند، بررسی شدند.
یافته ها
محدوده و میانگین (انحراف معیار) سنی بیماران به ترتیب 40-12 سال و 7/4±24 سال بود. شایع ترین علایم بیماران به ترتیب شامل ترشح از ناف (7/94%)، درد (9/50%) و خونریزی (9/43%) بود. طول مدت بستری بیماران، 1 تا 10 روز بود.
نتیجه گیری
مطرح نمودن تشخیص بالینی سینوس پیلونیدال نافی احتمالا می تواند به تشخیص موارد بیش تری از بیماران مبتلا به این بیماری کمک کند. به نظر می رسد که این اقدام خواهد توانست تا شیوع واقعی این بیماری را بیش تر از تصور قبلی مشخص کند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
61
لینک کوتاه:
magiran.com/p368983 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!