برنامه ریزی کسری، ابزاری برای اندازه گیری شاخصهای کمی پایداری در بخش کشاورزی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
در این مقاله ساختاری برای کمی کردن و تشخیص قیود مربوط به پایداری در نظامهای کشاورزی نشان داده شده است. برای یک نظام پویا، تصادفی و هدفمند، پایداری را به صورت توانایی برای ادامه آینده تعریف می کنند. امروزه نکته مهم در پایداری این است که چگونه می توان از پایداری به عنوان یک معیار عملیاتی در مدیریت نظام های کشاورزی استفاده کرد. در این باره برنامه ریزی کسری ابزاری است برای مطالعه پایداری این نظام ها. این روش بر پایه تکنیک های یک هدفی و چند هدفی پایه ریزی شده است. مقاله کنونی روشی برای حل مسایل برنامه ریزی کسری خطی چند هدفی ارایه داده و سپس این روش را به صورت موردی برای استان کرمان فرمولبندی و حل کرده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
179
لینک کوتاه:
magiran.com/p376404 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!