بررسی تیتر IgE سرمی و شمارش ائوزینوفیل های ترشحات بینی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک

چکیده:
زمینه
رینیت آلرژیک بیماری مزمنی است که گرفتاری ریوی آن به صورت آسم آلرژیک تظاهر می یابد. بعضی از مراجع رابطه معنی داری بین علایم بیماری و تعداد ائوزینوفیل های ترشحات بینی بیماران ذکر کرده اند. این مطالعه به منظور بررسی تیتر IgE در سرم بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک و تعیین رابطه آن با تعداد ائوزینوفیل های موجود در ترشحات بینی آنان انجام گردید.
روش کار
در این مطالعه 92 نفر از بیماران مبتلا به گرفتگی غیر آناتومیکال بینی از نظر میزان IgE سرمی به روش ELISA بررسی شدند. از این بیماران به طور همزمان اسمیر ترشحات بینی جهت تعیین درصد ائوزینوفیل آن، تهیه شد. به علاوه برای کلیه بیماران پرسشنامه ای شامل سن، جنس، شغل، حساسیت به عوامل آلرژیک محیطی و سابقه حساسیت در افراد خانواده، تکمیل گردید.
یافته ها
48.9% بیماران مورد مطالعه دارای تیتر بالای IgE سرمی (بالاتر از 100IU/ml) بودند. همچنین در 15.6% بیماران مورد مطالعه در بررسی میکروسکپی ترشحات بینی، ائوزینوفیلی بیش از 5 عدد در هر HPF مشاهده شد. رابطه معنی داری بین تعداد ائوزینوفیل های ترشحات بینی و وجود رینیت آلرژیک وجود نداشت. در مقابل، بین وجود رینیت آلرژیک، محل سکونت و شغل بیماران رابطه معنی داری مشاهده گردید (P<0.05).
نتیجه گیری
به نظر می رسد سنجش تیتر IgE سرم در تشخیص رینیت آلرژیک ضروری باشد. تعداد ائوزینوفیل های ترشحات بینی نمی تواند به تنهایی عامل تعیین کننده ای در تشخیص بیماری باشد.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحه:
113
لینک کوتاه:
magiran.com/p384985 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!