بررسی فراوانی تومورهای مغزی کودکان در بیمارستان مفید تهران (1381 - 1374)

چکیده:
زمینه
تومورهای سیستم عصبی مرکزی شایع ترین تومورهای توپر در کودکان بوده و به دلیل تظاهرات بالینی غیر اختصاصی، مشکلات تشخیصی، ایجاد عوارض و شیوع مرگ و میر نسبتا بالا از اهمیت ویژه ای برخوردارند. هدف اصلی این طرح بررسی این بیماری از جوانب و زوایای مختلف به منظور دستیابی به راهکارهای مناسب جهت بهبود حال بیماران می باشد.
روش کار
در این مطالعه که از نوع مطالعه داده های موجود بود، پرونده 120 بیمار مبتلا به تومور مغزی در طی 8 سال (1381-1374) در بیمارستان مفید از نظر سن، جنس، محل تومور، نوع پاتولوژی، علایم کلینیکی، یافته های بالینی و مدت زمان اولین علامت بالینی تا تشخیص قطعی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
در بین 120 پرونده بررسی شده، توزیع سنی پسرها نسبت به دخترها 3 به 2 ثبت شد. شایع ترین تومور آستروسیتوما(50%)، شایع ترین محل تومور، حفره خلفی (52%)، پیک سنی درگیر 9-5 سالگی (39%) و بیشترین زمان شروع علایم بالینی تا تشخیص قطعی، متعلق به آستروسیتوما (180روز) بود. استفراغ (63%) و سردرد (56%) بیشترین علت مراجعه بیماران و تغییرات در رفلکس های تاندونی عمقی (39%) و علایم مخچه ای (37%) فراوان ترین یافته نورولوژیکی گزارش شد.
نتیجه گیری
علایم بالینی در این تومورها معمولا غیر اختصاصی بوده، لذا شناخت این نشانه ها و قرار گرفتن در تشخیص افتراقی پزشکان، فاصله زمانی شروع بیماری تا تشخیص قطعی را کاهش داده و بالطبع سبب کاستن از عوارض و مرگ و میر آن می گردد. انجام مطالعه جامع تر جهت رسیدن به آمار قابل تعمیم به جامعه، برآورد میزان بقای هر تومور، پاسخ به درمان و عوارض ناشی از آن توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
119
لینک کوتاه:
magiran.com/p384986 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!