وضعیت ویتامین D در زنان باردار و نوزادان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

تامین ویتامین d و کلسیم طی بارداری جهت هموستاز کلسیم جنین و رشد استخوانی و معدنی شدن آن ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت ویتامین d در زنان باردار و نوزادان می باشد.

روش بررسی

این مطالعه به صورت مقطعی و با مشارکت 552 خام باردار مراجعه کننده به بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. نمونه خون از مادر در اتاق زایمان و بعد از تولد از بند ناف گرفته شد. نمونه های مادر و بند ناف از نظر 25 هیدروکسی ویتامین D و هورمون پاراتیرویید بررسی شد.

یافته ها

%66.8 مادران و %93.3 نوزادان حین تولید کمبود ویتامین D داشتند (کمتر از 35 نانومول در لیتر). سطح ویتامین D بند ناف با سطح سرمی ویتامین D مادری ارتباط معنی داری داشت (p<0.001). سطح ویتامین D در نوزادانی که مادران آنها کمبود ویتامین D داشتند در مقایسه با آنهایی که مادرانشان این کمبود را نداشتند پایین تر بود (p<0.01).

نتیجه گیری

توجه به تامین کافی ویتامین D و کلسیم طی بارداری در سلامت مادر و جنین ضروری می باشد. همچنین با توجه به افزایش نیاز به ویتامین D و کلسیم طی بارداری آستانه های بالاتری از این مواد توصیه می گردد.

زبان:
فارسی
صفحه:
64
لینک کوتاه:
magiran.com/p391895 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.