بررسی علل ورشکستگی صنایع غیر دولتی شهر اهواز به کمک الگوی نرخ شکست رقیب (توزیع جزیی)

پیام:
چکیده:
صنایع غیردولتی به دلیل محدودیت سرمایه، نیروی انسانی متخصص و کارآمد و همچنین عدم حمایت مستقیم دولت در مقایسه با واحدهای بزرگ تولیدی (دولتی) با سرعت بیشتری در آستانه ورشکستگی قرار می گیرند. در نتیجه به لحاظ جایگاهی که رشد صنعت در بهبود وضعیت اقتصادی ایفا می کند، ضروری است موانع و مشکلاتی که باعث کند و یا حتی توقف روند تولیدات صنایع غیردولتی می شوند، را بررسی نمود. اطلاعات مورد نیاز به منظور شناسایی ورشکستگی های مختلف واحدها و یافتن عوامل موثر بر هر یک از انواع ورشکستگی، از میان اطلاعات موجود در سازمان صنایع و داده های تولید شده از طریق توزیع پرسش نامه ها میان مدیران واحدهای صنعتی، به دست آمد. مقطع زمانی مورد مطالعه، بدو تاسیس سازمان صنایع و معادن استان خوزستان تا پایان مهرماهم سال 81 می باشد، طی این مدت از میان کل واحدهای صنعتی غیردولتی به بهره برداری رسیده شهر اهواز نمونه ای به حجم 206 واحد به روش نمونه گیری متناسب و انتخاب کنترل شده به دست آمد. تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به کمک الگوی آماری نرخ شکست رقیب صورت می گیرد. در این مطالعه، الگوی خطرهای متناسب کاکس را به روش رگرسیونی به داده های جمع آوری شده برازش می دهیم. مشکلات مالی، مدیریتی و کاهش فروش عللی هستند که به عنوان عوامل شکست در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p403353 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!