مدل سازی برنامه ریزی تولید برای کمینه سازی ضایعات کابل

پیام:
چکیده:
در این مقاله فرم کلی مساله کارخانه کابل خودرو را بیان می کنیم. ابتدا مساله را در فرم مساله برنامه ریزی خطی از نوع متغیرهای آمیخته مدل سازی می کنیم. بعد آن را در فرم مساله برنامه ریزی غیرخطی از نوع متغیرهای آمیخته مدل سازی کرده که مساله مطرح در کارخانه کابل خودرو سبزوار حالت خاصی از مدل ذکر شده است. در نهایت جواب بهینه مساله کابل خودرو سبزوار را در حالت های زیر: چهار نوع سیم با دو طول بهینه، سه نوع سیم با سه طول بهینه، چهار نوع سیم با سه طول بهینه و پنج نوع سیم با دو طول بهینه، به دست می آوریم.
زبان:
فارسی
در صفحه:
13
لینک کوتاه:
magiran.com/p403354 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!